חיפוש

תנאי שימוש באתר

אתר זה תוכנן על מנת לספק מידע כללי אודות נובוקיור (ישראל) בע"מ, Novocure Limited וחברות הבת שלה ומוצריהן ("האתר"), והוא מוגש, מופעל ומנוהל על ידי נובוקיור (ישראל) בע"מ ו/או כל אחד הפועל מטעמה ("נובוקיור", "אנו" או "אנחנו").

בכניסתך לאתר הנך מצהיר/ה, מאשר/ת ומסכים/מה לכך שכניסתך לאתר, הגלישה והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן במלואם, לרבות ההוראות המפורטות במדיניות הפרטיות באתר (ביחד, "תנאי השימוש") ולכל הוראות הדין הרלוונטיות. אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. אם אינך מסכים/מה להיות מחויב/ת לתנאי השימוש, אנא הפסק/י והימנע/י מגלישה ו/או שימוש באתר.

שינויים בתנאי השימוש; הפסקת גישה לאתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת. המשך השימוש על ידך באתר לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים, אשר יבוא לידי ביטוי ב"תאריך העדכון" המופיע בתחתית תנאי השימוש, יהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים. לכן, חשוב לבדוק את תנאי השימוש בכל ביקור באתר. אנו לא נישא באחריות כלשהי לתוצאות אפשריות של שינויים כאמור או לאי דיוקים, שגיאות דפוס, או השמטות בתכני האתר.

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק, לחסום ו/או להגביל את גישתך לאתר או לתכונות מסוימות בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לרבות, אך לא רק, עקב הפרה כלשהי של תנאי השימוש על ידך, ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד נובוקיור בגין כך.

אתר זה מיועד לקהל ישראלי

האתר ותוכנו מיועדים למבוגרים תושבי ישראל.

האמור באתר אינו מהווה ייעוץ רפואי

המידע המוצג באתר זה אינו מיועד לספק ייעוץ רפואי ואין להסתמך עליו כבסיס להחלטה רפואית כלשהי. מידע זה (כולל כל הוראות לשימוש במוצרינו) אינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי או רפואי מטעם שירותי הבריאות המוסמכים שלך בשאלה או בעיה שיש לך בנוגע לבריאותך או לגבי השימושים המועילים האפשריים וההשפעות השליליות האפשריות של מוצרי/שירותי בריאות. אין להשתמש במידע באתר כדי לנסות ולאבחן מצב רפואי או לדחות טיפול רפואי. בכל מקרה שבו יש חשש לבעיה רפואית או נדרשת חוות דעת יש להיוועץ ברופא ו/או איש מקצוע מתאים. טרם שימוש במוצר כלשהו יש לוודא את התאמתו לצרכי המשתמש ולפעול בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים והרפואיים המטפלים. בשימושך באתר אתה מאשר כי נובוקיור מספקת את המידע המפורסם כאן למטרות הסברה בלבד וכמתואר לעיל, שלא לצורך מתן ייעוץ רפואי. נובוקיור קוראת לך להתייעץ עם רופא בקשר לכל אפשרויות הטיפול העשויות להיות קיימות עבורך.

אין מצגים או אחריות

שימושך והגלישה באתר הינם על אחריותך הבלעדית. נובוקיור לא תישא באחריות לפעולה כלשהי שננקטה והתבססה על המידע שהוצג באתר ו/או באחריות או חבות כלשהי לשגיאה ו/או אי דיוק ו/או חוסר ו/או תקלה כלשהם בתוכן האתר.

נובוקיור מנסה לספק מידע מדויק ועדכני באתר זה. עם זאת, נובוקיור לא נותנת מצג כלשהו לגבי התאמת המידע הכלול או שפורסם באתר לכל מטרה שהיא. בנוסף, נובוקיור לא בהכרח מעדכנת את אתר האינטרנט שלה באופן קבוע ולכן המידע והחומרים הכלולים בו עשויים להיות מיושנים או לכלול טעויות ו/או מידע חלקי. כל המידע באתר ניתן "כמות שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא. נובוקיור לא תישא באחריות והיא אינה נותנת מצג, מפורש או משתמע, שהמידע הכלול או המוזכר באתר הוא מדויק, עדכני או מלא. יתר על כן, נובוקיור לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לנזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים ו/או עונשיים כלשהם הנובעים מכניסה לאתר, גלישה שימוש ו/או חוסר יכולת להשתמש בו, או מהמידע המצוי באתר ו/או מידע שיינתן באמצעות אתרים מקושרים.

נובוקיור אינה מתחייבת שהאתר יהיה פעיל וזמין באופן קבוע או שהגישה אליו תהא ללא אי דיוקים ו/או תקלות. כמו כן נובוקיור לא תישא בשום אחריות לכל נזק העלול להיגרם מוירוסים, לרבות כתוצאה מהורדת תוכן ו/או קבצים כלשהם ו/או כניסה לקישורים לאתרים של צדדים שלישיים המופיעים באתר, ואת/ה מוותר/ת בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד נובוקיור בגין כל נזק הנוגע למידע המוצג באתר ו/או לכניסה ו/או לשימוש באתר.

המידע באתר עלול לכלול מידע בעל אופי פרסומי. אין בכך כדי להוות הצעה או המלצה לרכישת המוצרים או השירותים האמורים. אין בפרסומם של חומרים פרסומיים מסחריים באתר כדי להעיד על הסכמת נובוקיור לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של חומרים פרסומיים מסחריים, והיא אינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הכלולים בחומרים פרסומיים מסחריים, ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד נובוקיור בגין כך.

אין להתייחס למידע באתר כהזמנה או עידוד לסחור או להשקיע במניות נובוקיור.

שימוש אישי בלבד

האתר, לרבות התוכן באתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים נוספים הנוגעים לקניין רוחני, הרלוונטיים בישראל ובמקומות אחרים בעולם ונמצא בבעלות, בשליטה או ברישיון של נובוקיור או של גורם המזוהה באתר כמספק תוכן ספציפי. אתה רשאי לצפות ולהשתמש בחומרים באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות, לשימושך האישי ולצרכים פרטיים, בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני וכמפורט באתר ובתנאי השימוש. כל שימוש אחר אינו מורשה, לרבות ה-HTML או קוד אחר להוראות הדרכה לתוכנה הכלול באתר או מהווה חלק מהאתר, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בנוסף, אין להעתיק מסמכים המפורסמים על ידי נובוקיור באתר אלא לצורך התייחסות אישית, לא מסחרית, תוך שמירה על כל הודעה וזכות קניינית, ולאחר מכן אין להעתיקם, לשכפלם או להפיצם בכל דרך אחרת.

איסור השימוש כאמור בפסקה לעיל כולל, אך אינו מוגבל, לשימוש בכל "רובוט", "בוט", "עכביש", "כריית נתונים", "קוד מחשב" או כל מכשיר אוטומטי אחר, תוכנה, כלי, אלגוריתם, תהליך או מתודולוגיה, או תהליך ידני, שיש בהם תהליכים או פונקציונליות דומים לגישה, לרכישה, להעתקה או לפיקוח על כל חלק מהאתר או על כל נתונים או תוכן שנמצאים באתר או שמתאפשרת אליהם גישה דרך האתר, ללא הרשאתנו מראש ובכתב. בנוסף, קישור לדף שאינו דפי הבית של אתרי נובוקיור (המכונה גם קישור עמוק) אסור ללא אישור מראש ובכתב של נובוקיור.

אין לראות במידע המוצג באתר ו/או במתן הרשאה מאת נובוקיור לעשות שימוש אישי באתר, כהענקת זכות או הרשאה כלשהי להשתמש בקניין רוחני השייך לנובוקיור ו/או לצד שלישי כלשהו.

חל איסור להשתמש באתר לצורך הפצת וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות, מכתבי שרשרת, פריצה למערכות מחשב, להעמיס על מערכות המחשב של האתר, לפגוע בתוכנות האבטחה של האתר ו/או למנוע או לפגוע באתר, בשימוש בו, במשתמשים בו או בכל אתר אינטרנט או צד שלישי אחר.

זכותה של נובוקיור להשתמש בתוכן שהוגש על ידי המשתמש

במידה ומשתמש כלשהו באתר מספק לנובוקיור מידע או נתונים כלשהם, בין אם בצורת משוב, שאלות, הערות, הצעות או פוסטים לתכונות אינטראקטיביות הניתנות לצפייה בפומבי כגון בלוגים או לוחות הודעות, או אחרת, מידע זה לא ייחשב כמידע סודי ואת/ה מעניק/ה לנו במפורש רישיון עולמי, לא בלעדי, לפרסם, לשכפל, למכור, לחשוף, להפיץ או להשתמש במידע ונתונים כאמור לכל מטרה שהיא. את/ה מעניק/ה לנו את הזכות העולמית הלא-בלעדית להשתמש בכל רעיון, מושג או טכניקה המגולמים במידע ונתונים כאמור. נובוקיור לא תהיה מחויבת בכל דרך שהיא ביחס למידע ונתונים כאמור, והיא תהיה רשאית להשתמש בכל מידע, רעיון, מושג, ידע, או טכניקה הכלול במידע ונתונים כאמור לכל מטרה שהיא ולשחזר, להשתמש, לחשוף וכן להפיץ מידע ונתונים כאמור לצדדים שלישיים ללא הגבלה. בנוסף, את/ה מוותר/ת על כל הזכויות המוסריות שיש לך במידע ונתונים כאמור. יתר על כן, את/ה מאשר/ת לנו לערוך ולשנות מידע ונתונים כאמור לפני השימוש, הפרסום, ההפצה, המכירה, ההעתקה או הגילוי שלו. אין להגיש חומר המוגן בזכויות יוצרים ללא אישור מבעל זכויות היוצרים, ואת/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לאי השגת אישור כאמור.

כללים בנוגע לתוכן שהוגש על ידי משתמשים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך איננו מחויבים) לפקח על כל הגשה או פרסום ולמחוק, להעביר או לערוך כל תוכן שנראה בעינינו בלתי הולם או בלתי מקובל מכל סיבה שהיא. את/ה לא תגיש/י ו/או תעלה/י לאתר שום תוכן שמפר או פוגע בזכות כלשהי של צד כלשהו, לרבות תוכן המכיל גסויות, אמירות מכפישות, מטרידות, מאיימות, מגונות, פורנוגרפיות, פולשניות, פוגעות בפרטיות, בלתי חוקיות או מעודדות בדרך אחרת פעילות בלתי חוקית, המפרה את זכויותיהם של אחרים, גורמת לחבות, או שנועדו כפלטפורמה למכירה של מוצרים ושירותים אחרים. כאשר אנו מתווכים/מאפשרים תכונות אינטראקטיביות כגון בלוגים, אנו עשויים לבדוק הערות ופרסומים לצורך רלוונטיות, אקטואליה והתאמה ואנו רשאים למנוע או להסיר פרסומים מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. לא סביר שנפרסם הערות הנוגעות לעניינים משפטיים שוטפים או סוגיות רגולטוריות. פרסום ההגשות שנבחרו לפרסום עשוי להתעכב במהלך תהליך הבדיקה שלנו.

נובוקיור לא תישא בשום אחריות או חבות בנוגע לתוכן של פרסומים כאמור בפסקה לעיל, ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד נובוקיור בקשר לכך, ובכלל זה בקשר לכל פעולה או מחדל של נובוקיור בהתייחס לתוכן ופרסומים כאמור, לרבות עצם הופעתם באתר, הסרתם, או אי הסרתם.

קישורי צד שלישי

האתר עשוי להכיל גם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. נובוקיור מספקת קישורים אלה רק לצורכי נוחות, והכללת קישורים כאלה אינה מרמזת על אישור או המלצה מאת נובוקיור על אתרים כאמור ו/או תכנים המתפרסמים בהם. נובוקיור לא בדקה את האתרים המקושרים לאתר ואין לה כל שליטה במידע הכלול באתרי צדדים שלישיים כאמור ולכן אינה לוקחת כל אחריות למידע, תוכן או קישורים הכלולים באתרים כאמור או שינויים הנעשים בהם. כניסתך לקישורים ולאתרים של צדדים שלישיים כאמור היא על אחריותך הבלעדית. הגלישה והשימוש באתרים של צדדים שלישיים כאמור כפוף לתנאי השימוש של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם.

זכות להפסיק את פעילות האתר ולשנותו

נובוקיור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחסום ו/או להגביל את פעילות האתר, כולה או חלקה, ולשנות את תוכן האתר, מבנה, ו/או מראה האתר וכן המידע והשירותים הכלולים בו, בכל דרך שהיא, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, ונובוקיור לא תהיה אחראית בשום דרך לתוצאות אפשריות של הפסקת, חסימת ו/או הגבלת פעילות ו/או שינויים כאמור או בגין אי דיוקים, שגיאות דפוס, או מחדלים בתוכן הכלול באתר.

קניין רוחני

כל התוכן באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות ואין לשנות, להפיץ, לפרסם או להעביר תוכן ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש באתר, ובכלל זה מבלי לגרוע, במלל, התמונות, הדמויות, סימני המסחר, האודיו והווידאו, למטרות ציבוריות או מסחריות. אין להסיר הודעות על זכויות יוצרים, קניין רוחני אחר או הודעות משפטיות או מידע מזהה אחר מחומרים שהורדו בהתאם להוראות האתר ולשימוש אישי בלבד.

®Novocure  ו-®Optune הם סימנים מסחריים של Novocure GmbH, הרשומים בישראל ובמקומות אחרים בעולם. שמות מוצרים או שירותים אחרים של נובוקיור או סמלי לוגו המוזכרים באתר הם סימנים מסחריים או סימני מסחר רשומים של Novocure GmbH.

סימנים מסחריים ושמות מוצרים אחרים הם נחלתם של הבעלים שלהם. אין לפרש שום דבר המופיע באתר כמתן רישיון או זכות כלשהי להשתמש בסימנים מסחריים או סמלי לוגו כלשהם.

אין זכויות משתמעות

שום דבר הכלול כאן לא יתפרש כהענקה משתמעת, או בכל דרך אחרת של רישיון או זכות תחת כל פטנט, סימן מסחרי או זכויות יוצרים של נובוקיור או של צד שלישי כלשהו. שימוש או שימוש לרעה בסימנים מסחריים, פטנטים או זכויות יוצרים, למעט כפי שמורשה במפורש בתנאי השימוש, אסורים במפורש ועשויים להפר את חוקי הפטנטים, הסימנים המסחריים או זכויות היוצרים, דיני לשון הרע והוצאת דיבה, דיני הפרטיות ודינים הנוגעים לפרסום ותקשורת. לידיעתך, נובוקיור שומרת לעצמה את הזכות לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה ואת תנאי השימוש במלואם על פי כל דין.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של נובוקיור בקשר לאתר המצויה כאן, כפי שהיא מעודכנת מעת לעת, לרבות בהתייחס למידע המאפשר זיהוי אישי ומידע רפואי ודמוגרפי שאת/ה מספק/ת לנו וכן לשימוש של נובוקיור במידע כאמור, זמינה באתר או בדוא"ל לכתובת generalinfoil@novocure.com.

מודגש כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכי בעצם הגלישה באתר, הנך מצהיר ומסכים להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

שיפוי

בכניסה לאתר או בשימוש בו את/ה מסכים/מה לשפות ולפצות את נובוקיור, את חברות הבת והשלוחות שלנו, ואת נושאי המשרה שלנו ושלהן, דירקטורים, עובדים, נציגים, שותפים עסקיים, ספקי מידע, נותני ומקבלי רשיונות וכן היורשים או הממשיכים שלהם בהתאמה (ביחד, "הצדדים המשופים") בגין כל אחריות ועלויות הכוללות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות, שיגרמו לצדדים המשופים בקשר לכל תביעה הנובעת מהפרה על ידך, של תנאי השימוש או מכל שימוש אחר שאינו מורשה באתר. את/ה מסכים/מה לשתף פעולה באופן מלא ככל שיידרש להגנת כל תביעה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין הנתון לשיפוי על ידך. את/ה לא תתקשר/י בהסכם פשרה כלשהו המשפיע על זכויותיהם של כל אחד מהצדדים המשופים או המחייב נקיטת פעולה כלשהי על ידי מי מהם, ללא אישורנו מראש ובכתב.

כתב ויתור על אחריות והתחייבויות

התוכן באתר מסופק "כמות שהוא", ונובוקיור לא נותנת מצג מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, על פי דין, חוזה או אחרת, לרבות כל מצג של סחירות, או התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. נובוקיור לא נותנת שום מצג או התחייבות שהגישה לאתר תהיה זמינה על בסיס מתמשך, ללא תקלות או הפרעות, או שהמידע הכלול באתר יהיה שלם או ללא שגיאות. כל אדם המשתמש באתר מקבל את מלוא האחריות או הסיכונים הנובעים מכניסה, גישה ושימוש באתר. בשום מקרה לא יהיו נובוקיור או כל אחת מחברות הבת ונושאי המשרה שלנו ושלהן, דירקטורים, עובדים, נציגים, סוכניהם, שותפיהם העסקיים וספקי מידע של נובוקיור או כל אחת מחברות הבנות שלה, אחראיים לכל נזק מסוג כלשהו, כולל, אך אינו מוגבל לנזק ישיר, עקיף, אגבי, מקרי, תוצאתי, מיוחד (כולל אובדן רווח), עונשי או אחר הנובע או הקשור מקיום, כניסה, גישה או שימוש כלשהו באתר או מהאפשרות להשתמש במידע באתר או מאובדן נתונים הכלולים באתר, ללא קשר לידיעתם או למסירה של מידע למי מהגורמים האמורים על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.

אנו לא מתחייבים שהפונקציות או המידע הכלולים באתר או שניתנת אליהם גישה באתר, נקיים מוירוסי מחשב או רכיבים מזיקים אחרים. למרות שאנו עושים מאמצים לעדכן את תוכן האתר מעת לעת, אין עלינו חובה לעדכן את המידע הכלול באתר ולא נישא באחריות לכישלון כלשהו בעדכון מידע כאמור. נובוקיור אינה נושאת באחריות או בחבות הנובעת מתכני האתר, שגיאות, לשון הרע, דיבה, השמטה, שקר, גסות, פורנוגרפיה, ניבולי פה, סכנה או אי דיוק הכלולים במידע כלשהו באתר או שגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.

הדין החל

הדין הישראלי יחול על כל העניינים הנוגעים לגישה ו/או שימוש באתר. תובענות הכרוכות בשימוש ו/או גישה לאתר זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום מושבו בתל אביב-יפו.

שונות

תנאי השימוש ממצים את מלוא המוסכם בינך לבין נובוקיור בעניינים הכלולים בהם וחלים על השימוש שלך באתר ובכל מידע ושירותים המוצעים באתר. תנאי השימוש גוברים על כל תנאי שימוש קודמים או הסכמים אחרים בינך לבין נובוקיור בכל הנוגע לשימוש באתר.

הימנעותנו, עיכוב ו/או השהייה במימוש או אכיפה של זכות או הוראה כלשהי בתנאי השימוש, לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור וכל ויתור כאמור יינתן בכתב ובחתימתנו.

אם יקבע כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי, אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורש תנאי השימוש, לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שייקבע, כי הוראה כלשהי בתנאי השימוש הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, אזי במקום ההוראה שנקבע לגביה כאמור, תבוא הוראה חוקית ואכיפה הקרובה בתוכנה, מטרתה ותוצאתה ככל האפשר להוראה לגביה נקבע כאמור.

הכותרות המופיעות בתנאי השימוש הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתם ו/או פרשנותם.

את/ה מסכים/מה כי למעט כפי שכתוב במפורש בתנאי השימוש, תנאי שימוש אלה לא מעניקים זכויות כלשהן לצדדים שלישיים.

למניעת ספק, האמור בתנאי השימוש הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לנובוקיור על פי כל דין.

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאי השימוש או לאתר, אנא צור/צרי עמנו קשר בכתובת: generalinfoil@novocure.com

 

תאריך העדכון: אפריל 2021

תפריט נגישות