חיפוש

האפקט הטיפולי של שדות טיפול בגידול (TTFields)

שדות טיפול בגידול מהווים צורת טיפול לא פולשנית ומבוססת היטב למטופלים עם גליובלסטומה (GBM). כאשר מכשיר הטיפול מופעל, נוצרים שדות חשמליים מתחלפים או
בשמם הנוסף שדות טיפול בגידול או TTFields בעזרתם חלוקת תאי הגליובלסטומה יכולה להיפגע. שדות טיפול בגידול הוכחו כמסוגלים לגרום למוות של תאים סרטניים בתרביות תאים.

X

Optune פועל ישירות על הגידול

שדות הטיפול בגידול משפיעים על תאי סרטן המתחלקים ועל סמך הידע הקיים כיום
אינם פוגעים בתאים שאינם מתחלקים (תאים נחים). בניגוד לתרופות הפועלות
באופן מערכתי על הגוף דרך זרם הדם, שדות טיפול בגידול פועלים באופן מקומי
ולכן לא נצפתה עליה בתופעות הלוואי כאשר Optune מתווסף לטיפול הכימותרפי
בטמוזולומיד. תופעת הלוואי הנפוצה היחידה, הקשורה לטיפול במכשיר,
היתה תגובה עורית קלה עד בינונית באזור בו מונחים מערכי המתמרים.
לקריאת המידע המלא אודות הטיפול עם Optune אנא עיין במדריך למשתמש
בכתובת:  https://optune.co.il/ifu

תרשים המציג טיפול מערכתי, הניתן בתרופה, לעומת טיפול עם Optune שהינו טיפול מקומי, לא פולשני
תרשים המציג חלוקת תאי סרטן של גליובלסטומה, ללא טיפול Optune לעומת במהלך טיפול עם Optune. במצב של גליובלסטומה תאי הסרטן מתחלקים בחלוקה בלתי-מבוקרת. במהלך טיפול עם Optune, השדות החשמליים משבשים את חלוקת התא הסרטני, דבר המוביל למוות תאי, שהוא התוצאה הרצויה.

כיצד ניתן הטיפול?

הטיפול  ב- Optune מתבצע באמצעות 4 מערכי מתמרים. כל מתמר מכיל דיסקאות
קרמיות המצופות בג'ל וחיישני טמפרטורה המשולבים בדיסקאות. מערכי מתמרים
אלו מוצמדים לעור הקרקפת באמצעות פלסטר רפואי ובמקביל מחוברים למכשיר
Optune באמצעות כבל.
על מנת להגדיל את האפקט הטיפולי של שדות טיפול בגידול, המיקום המדוייק של
הנחת מערכי המתמרים על הקרקפת נקבע לכל מטופל באופן אינדיבידואלי על בסיס
הדמיית MRI מוח שלו.

מהו האפקט של Optune על חלוקת תאי הגידול?

שדות טיפול בגידול הינם שדות חשמליים, מתחלפים, דמויי-גל. הכוחות הנוצרים
בעת הפעלת השדות החשמליים מסוגלים להפריע בתהליך חלוקת התא של תאים סרטניים .
בשלב הראשון, בעת חלוקת התא נוצרים סיבים דמויי אצבעות הנקראים
מיקרוטובולי. סיבים אלו משמשים את התא על מנת למשוך את המטען הגנטי של התא לשני צדדים מנוגדים בעת החלוקה של התא. המטען החשמלי של
המיקרוטובולי מהווה גורם חשוב בעת יצירתם, ובעת הפעלת השדות החשמליים נוצרת הפרעה ביצירת המיקרוטובולי והם אינם נוצרים באופן מושלם ועל כן נפגעת היכולת של המיקרוטובולי למשוך את המטען הגנטי של התא לצדדים מנוגדים. במקרה כזה החלוקה של התא מואטת או נפגעת ועל כן התא מת. במידה והתא מצליח בכל זאת להתקדם לשלב של חלוקה, צורת שעון החול של התא הנוצרת בעת החלוקה גורמת לתנועה של חלקיקים בתוך התא לכיוון מרכז התאים המתחלקים, אירוע שכזה יכול לגרום לפגיעה מבנית בתא ולמוות תאי.
שדות הטיפול בגידול משפיעים על תאי סרטן אשר מתחלקים ועל סמך הידע הקיים כיום אינם פוגעים בתאים שאינם מתחלקים (תאים נחים).

X

תפריט נגישות